Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Malé a střední podniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MSP ZK 6 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je orientován na jednotlivé oblasti založení a řízení nového podniku. Teoreticky vymezuje malé a střední podnikání. Studenti získávají základní informace potřebné pro pochopení specifických problémů rozvoje malého a středního podnikání. Možnosti získání počátečního kapitálu pro malé a střední podniky, zakladatelský rozpočet, finanční řízení malých a středních podniků, daně a pojištění, zdroje financování malých a středních podniků, specifika rozborové činnosti a investičního rozhodování malých a středních podniků.

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět vychází ze standardního pojetí malé a střední firmy v EU a teorie a praxe v České republice. Studenti získají základní informace potřebné pro založení i fungování těchto firem i pro pochopení specifických problémů této formy podnikání. Seznámí se se specifiky ekonomiky a finančního řízení malých a středních podniků.

Studijní materiály:

VEBER, J.- kol.: Podnikání v malé a střední firmě, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1999, ISBN 80-7079-707-X. CÍSAŘ, Jaromír: Drobné podnikání, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1996, ISBN 80-7079-955-2.HISRICH, R. D. - PETERS, M. P.: Založení a řízení nového podniku, Praha, Victoria Publishing, 1996, ISBN 80-85865-07-6. GRÜNWALD, Rolf - HOLEČKOVÁ, Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2001, ISBN 80-7079-587-5.HAMMER, Michael: Agenda 21. Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Praha, Management Press, 2002, ISBN 80-7261-074-0.VALACH, Josef: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, 2001, ISBN 80-86119-38-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1606706.html