Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy podnikového hospodářství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16ZPH ZK 6 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Pojetí a základní kategorie moderního marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Jejich podstata a obsah. Metody, postupy a procedury hlavních veličin marketingového mixu podniku. Zvládnutí hlavních souborů marketingových aktivit. Řízení lidských zdrojů a personální řízení, strategie lidských zdrojů, personální plánování, získávání a výběr, orientace, rozmísťování, hodnocení pracovníků, vzdělávání, odměňování, pracovní vztahy, organizace práce a pracovní podmínky, péče o pracovníky, personální informační systém. Základní kategorie podnikové ekonomiky - podnik, podnikání, výnosy, náklady, zisk aj., základní činnosti podniků, základní výpočty používané v podnicích.

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní kategorie moderního marketingu, marketingový výzkum, chování spotřebitele a použití marketingového mixu. Základní znalosti o personálním řízení, tj. o strategii, politice a nástrojích řízení lidí. Úvod do základních kategorií podnikové ekonomiky - podnik, podnikání, druhy podniků, efektivnost podniku, náklady a výnosy podniku, vázanost základních činitelů podniku, podnikové finance, podnikový marketing a další podnikové činnosti a funkce a jejich řízení, organizace a zakládání podniku, jeho růst a zánik.

Studijní materiály:

KOLEKTIV AUTORŮ: Základy marketingu, Praha. VŠE 2001. ISBN 80-7079-527-1.BOUČKOVÁ Jana a kol.: Marketing, Praha, C.H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-577-1. DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Personální řízení 1, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2001, ISBN 80-245-0248-8. KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů.: Základy moderní personalistiky, Praha, Management Press, 2001, ISBN 80-7261-033-3. SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, Praha, C.H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-736-7.BOUKAL, Petr - MIKOVCOVÁ, Hana - SCHOLLEOVÁ, Hana: Podniková ekonomika 1. Sbírka příkladů, Praha, Oeconomica, 2004, ISBN 80-245-0679-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1606206.html