Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16ECO ZK 6 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Makroekonomické agregáty. Spotřeba a investice.Peníze. Měnový kurz.Platební bilance.Makroekonomická rovnováha.Agregátní poptávka a agregátní nabídka.Ekonomický růst.Hospodářský cyklus.Inflace a nezaměstnanost.Rozpočtová a měnová politika.Úvodní výklad výchozích tržních kategorií, chování dvou základních tržních subjektů(domácností a firem)na trhu výrobků a služeb.Zisk jako podnět ekonomické činnosti,problémy vlastnictví a tržní selhání.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními makroekonomickými pojmy a principy makroekonomické analýzy,s povahou makroekonomických agregátů a s fungováním ekonomického systému jako celku.Poskytne schopnost analyzovat makroekonomické jevy a souvislosti a orientovat se v makroekonomické politice.Cílem je porozumět makroekonomickému prostředí v podmínkách globalizace a prohlubující se otevřenosti ekonomik a získat tak potřebné základy pro studium aplikovaných ekonomických disciplin.Dále seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vztahy mezi nimi a tím vytvořit předpoklady pro studium dalších ekonomických disciplin.

Studijní materiály:

Holman R.:Ekonomie.3.vyd.Praha:C.H.Beck,2002. Holman.R.:Makroekonomie:středně pokročilý kurz.Praha:C.H.Beck,2004. Macáková,L.:Mikroekonomie:základní kurz.8.vydání.Slaný:Melandrium,2005.ISBN 80-86175-41-3. Sirůček,P.,Nečadová,M.,Macáková,L.:Mikroekomomická teorie 1.Cvičebnice.2.aktual.vydání.Slaný:Melandrium,2003.ISBN 80-86175-37-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1606006.html