Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Socioekonomická a regionální geografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SRG Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Tento předmět umožňuje pochopit vývoj, současný stav a hlavní trendy v rozmístění hospodářství a dalších sociálně ekonomických aktivit člověka na různé regionální úrovni. Zároveň jde o získání nezbytných základů geografického myšlení, tzn. pochopení problémů v územních souvislostech a porozumění zákonitostem vývoje.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky je představení současného stavu hospodářské geografie, která si staví za cíl objasnění prostorové organizace společensko ? ekonomického systému. Konkrétní empirický materiál probíraný v seminářích je zaměřen tak, aby obsáhl na vybraných příkladech zákonitosti a tendence podmiňující rozmístění sociálně ekonomických jevů a procesů současného světa včetně jejich regionálních rozdílů.

Studijní materiály:

Ivanička K.: Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava, 1987.

WOKOUN, René, MATES, Pavel, KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, aj. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 474 s. ISBN 978-80-7380-304-9.

Wokoun R., Červený M. a kol.: Ekonomika v prostoru ? svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Linde Praha a.s., 2008, 192 s. ISBN 978-80-7201-698-3.

Vošta, M.: Změny v rozmístění světového hospodářství, Nakladatelství Oeconomica, VŠE, 2006, ISBN 80-245-1105-3

Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2008, ISBN 978-80-7380-114-4

Hrala V. a kol.: Geografie světového hospodářství Vybrané kapitoly. 4. vydání. VŠE, Praha, 2005. ISBN 80-245-0857-5.

Mates, P., Wokoun, R. a kol.: Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha, Prospektrum. ISBN 80-7175-100-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603806.html