Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Organizace a vedení lidí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16OVL Z 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úkolem předmětu je propojit znalosti managementu a řízení projektů s novými znalostmi o organizaci a vedení lidí tak, aby absolvent by kvalitně vybaven pro řízení zaměstnanců v manažerské praxi. Témata předmětu tedy zahrnují personální plánování, výběrové metody, stavbu týmu a využití potenciálu členů týmu, organizaci času a delegování, situační řízení, hodnocení pracovního výkonu a nácvik hodnotícího pohovoru, plánování nástupnictví, motivace, ovlivňování firemní kultury a řešení krizových situací.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta pracovat se znalostmi z oblasti managementu a propojit tyto znalosti se znalostmi v oblasti řízení projektů a organizací a řízením lidských zdrojů. Absolvent tohoto předmětu by měl být schopen uplatnit se v oblasti řízení zaměstnanců v manažerské praxi.

Studijní materiály:

Střížová, V.: Organizace, informace, management. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0924-5,Drucker, P.,

F.: Cestou k zítřku - management pro 21. století. ISBN 80-85603-28-4, 1993, Střížová, V.: Organizace a vedení lidí,

sylaby, Di Kamp: Manažer 21. století, ISBN 80-247-0005-0, 2003, Hermann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, ISBN 80-

247-0304-1, 2003, Plamínek, J.. Vedení lidí, týmů a firem, ISBN 80-247-0403-X, 2004, Nollke, M.: Rozhodování, ISBN

80-247-0411-0, 2003, Drucker, P., F.: Efektivní vedoucí, ISBN 80-85603-02-0, 1992, Ward, Mi.: 50 základních

manažerských technik, ISBN 80-85943-59-X, 1998, Jaffee, D.: Organization Theory: Tension and Change, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603406.html