Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16E Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Uvést studenty do světa ekonomie, vysvětlit principy ekonomického myšlení, objasnit problém vzácnosti zdrojů a efektivnosti výroby, ztotožnit se s maximalizací zisku, rozlišovat dokonalou a omezenou konkurenci. Pochopit smysl a konstrukci hlavních makroekonomických ukazatelů, rozlišovat různé ekonomické systémy, poznat principy vládní hospodářské politiky, porozumět podstatě fiskální a monetární politiky vlády, aplikovat makroekonomickou teorii na současné problémy zemí a integračních seskupení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit se ekonomickému myšlení. Pochopit principy hospodářské politiky a naučit se rozlišovat různé ekonomické systémy. Student bude schopný aplikovat makroekonomickou teorii na současné problémy zemí a integračních seskupení.

Studijní materiály:

Fialová H. - Starý O., Základy mikroekonomiky, skriptum ČVUT, Praha 2007

2. Fialová H., Základy makroekonomiky, skriptum ČVUT, Praha 2006.

3. Fialová H., Malý ekonomický výkladový slovník, 8. vydání, Vydavatelství A plus, Praha 2007.

4. Frank R., Bernanke B., EKONOMIE, překlad z angličtiny, GRADA Publishing Praha 2003

5. Holman, R., Ekonomie, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck Praha 2001

6. Ekonomické rubriky v denním tisku, Hospodářské noviny, Euro, Ekonom, The Economist, Business Week a další

odborné časopisy.

7. Aktuální ekonomické zprávy o hospodářství ČR

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603306.html