Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy práva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16ZP Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Účelem výuky je poskytnout posluchačům základní orientaci v právní problematice, která jim umožní především v elementárním rozsahu pochopit způsob právního uvažování, principy tvorby, interpretace a aplikace práva a vztah práva k veřejné moci.

Posluchači získají současně vybrané základní poznatky z jednotlivých oborů platného práva, zčásti diferencovaně podle své specializace.

Na základě uvedených znalostí by měl absolvent být schopen poznat zcela zřejmě rozpor se základními právními principy a adekvátně komunikovat s kvalifikovanými právníky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o problematice obchodního a pracovního práva se zaměřením na právní úpravu v ČR.

Studijní materiály:

Kalinová, M., Kotoučová, J., Švarc, Z.: Obchodní právo pro navazující magisterské studium, Praha 2005, ISBN 80-245

0919-9Dědič,J., Čech,P.,: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Praha 2004, ISBN 80-7273-105-X

Soušková,M., Spirit, M.: Pracovní právo, Praha 2004, ISBN 80-245-0767-6

Hochman, J.: Náhrada škody podle zákoníku práce, komentář, judikatura, 2005, ISBN 80-86131-080-7

Kocourek, J., Trylč, L.: Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR, 2004, ISBN 80-7263-226-4

Právní předpisy, s nimiž budou studenti seznámeni na výuce

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603206.html