Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikační Programování v Javě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-APJ Z,ZK 4 2P+1R+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Pokročilé technologie v jazyku Java.

Požadavky:

Předpokládá se absolutorium předmětu BI-PJV.

Osnova přednášek:

Sestavovací nástroje ANT, Maven, Cradle

Testovací nástroje JUnit a jMock

Architektura JVM

Byte kód

Java Garbage collector

Zavaděče tříd

Služby a jejich API/SPI

Modulární architektura, OSGI, Jigsaw

Reflexe a Anotace, Anotační procesor

Generiky

Pokročilý paralelismus

NIO

Bezpečnost

Monitoring, Profiling, JMX

Osnova cvičení:

Analýza problému, třídní diagram UML, doménový model úlohy, n-vrstvá architektura, návrhový vzor MVC

Implementace klíčových abstrakcí, implementace integrační vrstvy ve vnitřní paměti,návrhový vzor DAO.

Aplikační vrstva, návrhový vzor Fasáda

Prezentační vrstva - Swing Application Framework

Datový model tabulky, prezentace klíčové abstrakce tabulkou

Návrh controlleru, vlastnosti akce, návrhový vzor Singleton a Observer, tvorba menu

Tvorba dialogů

Architektura klient-server, protokol RMI

Návrhový vzor Command, návrhový vzor Proxy, návrh proprietárního protokolu

Persistence pomocí JDBC, návrhový vzor Abstract factory

Pokročilá vlákna, návrhový vzor Thread pool

Preference, žurnál, nasazení

Cíle studia:

V tomto předmětu se probírají návrhové vzory a technologie potřebné k tvorbě distribuované

Studijní materiály:

Core Java, Vol. 2: Advanced Features, Cay S. Horstmann, Gary Cornell

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-APJ/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-APJ/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1477406.html