Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tvorba uživatelského rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TUR Z,ZK 4 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Po absolvování předmětu studenti získají základní přehled o metodách tvorby běžných uživatelských rozhraní a jejich testování.

Požadavky:

Základní znalosti o tvorbě SW systémů a jejich životním cyklu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky uživatelského rozhraní. Definice pojmu použitelnost, návrh soustředěný na uživatele. Začlenění návrhu uživatelského rozhraní do životního cyklu software.

2. Průzkum uživatelů, etika práce s uživateli, kolaborativní návrh. Persony. Průzkum kontextu, domény, úloh.

3. Metody návrhu uživatelského rozhraní, formální popis, modely. Prototypování uživatelských rozhraní (papírový mock-up, softwarové nástroje).

4. Vyhodnocování uživatelských rozhraní: prediktivní a interpretativní metody. Testování použitelnosti a jeho zjednodušené verze.

5. Psychologické aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Příručky pravidel. Navigace a klasifikace.

6. Ergonomické aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Speciální uživatelská rozhraní (pro mobilní prostředí, postižené uživatele, multimodální atd.).

Osnova cvičení:

1. Problematika špatného návrhu. Témata projektů. Prototypování s nízkou přesností. Tvorba týmů, zadání projektů. Analýza příkladů webových rozhraní. Rozprava o projektech. Tvorba prototypu (Denim, HTML, Flash, Visual Basic,...). Kognitivní a heuristický průchod. Inspekce. Rozprava o projektech.

2. Tvorba metafor. Percepce uživatele, práce s barvou. Rozprava o projektech Metody grafického návrhu Prezentace semestrálních projektů. Test. Zápočet + odevzdávání semestrálních projektů.

Cíle studia:

Řada produktů (softwarových i jiných) se vyznačuje nevhodnou komunikací s uživatelem. Tato situace je způsobena především tím, že při vývoji produktu nejsou brány v potaz potřeby a vlastnosti uživatelů. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s postupy, které vedou na začlenění uživatele do procesu vývoje produktu a tím je zajištěna optimální komunikace s uživatelem.

Studijní materiály:

Shneiderman, B., Plaisant, C. ''Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition)''. Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.

Nielsen, J. ''Usability Engineering''. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN 0125184069.

Galitz, W. O. ''The Essential Guide to User Interface Design''. Wiley, 2002. ISBN 0471084646.

Heinsen, S., Vogt, P. ''Usability praktisch umsetzen''. Hanser Fachbuchverlag, 2003. ISBN 3446222723.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TUR/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TUR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1443606.html