Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Modern Methods of Optimization

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132MMO Z 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Matěj Lepš
Přednášející:
Matěj Lepš, Jan Zeman
Cvičící:
Matěj Lepš, Jan Zeman
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na přehled numerických optimalizačních metod aplikovatelných nejen v oblasti stavebnictví. Důraz je kladen především na představení základních principů metod, nicméně během cvičení budeme řešit vybrané příklady pomocí nástrojů dostupných v systému MATLAB.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Úvod do globální optimalizace

Matematické programování I

Matematické programování II

Matematické programování III

Metody přímého vyhledávání, simulované žíhání a akceptace prahu

Genetické algoritmy

Evoluční strategie, diferenciální evoluce, PSO a ACO

Paralelní evoluční algoritmy a věta o „žádném obědu zdarma“

Multi-modální optimalizace, porovnání optimalizačních algoritmů

Vícekritariální optimalizace

Meta-modelování

Genetické programování

Příklady aplikací

Osnova cvičení:

Příklad optimální správy portfolia

Matematické programování

Cestování problém prodejce a simulované žíhání

Genetické algoritmy

Genetické programování

Cíle studia:

V rámci předmětu se zájemci seznámí se základními principy a pojmy matematické optimalizace a stochastických optimalizačních metod. Teoretický výklad bude je doplněn řešením vybraných optimalizačních úloh pomocí volně přístupných balíků v systému MATLAB.

Studijní materiály:

!Search Methodologies: Introductory Tutorials in Optimization and Decision Support Techniques, E. K. Burke, G. Kendall (Editors), Springer, 2014, ISBN 978-1-4614-6940-7.

!A. E. Eiben, J. E. Smith. Introduction to Evolutionary Computing. Springer, 2003, ISBN 978-3-662-05094-1.

!J. Dréo, A. Pétrowski, P. Siarry, E. Taillard, A. Chatterjee. Metaheuristics for Hard Optimization: Methods and Case Studies. Springer, 2005,ISBN 978-3-540-30966-6.

!Weise, Thomas, et al. „Why is optimization difficult?“ Nature-Inspired Algorithms for Optimisation. Springer Berlin Heidelberg, 1-50, 2009, ISBN 978-3-642-00267-0.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=379
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1361606.html