Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Competetive Intelligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2CINT Z,ZK 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je určen jako volitelný pro studenty oboru Podnikání a management v průmyslu. Zahrnuje problematiku definování informačních potřeb specifických pro podporu strategického řízení organizací, vyhledání příslušných informačních zdrojů, zejména externích, jejich analýzu a následnou tvorbu znalostní a poznatkové báze, včetně komunikace těchto poznatků vrcholovému managementu organizace.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy a nástroji používanými pro CI. Student by po absolvování předmětu měl být schopen v rámci tzv. zpravodajského cyklu definovat informační potřeby formou tzv. Key Information Topics resp. Key Information Questions, vyhledat příslušné relevantní informační zdroje, provést jejich analýzu a zpracovat příslušnou zprávu pro vrcholové vedení organizace. Současně s tím by měl byt schopen vytvářet znalostní a poznatkovou bázi využitelnou pro efektivní vyhledávání a analýzu informací. V rámci přednášek budou provedeny praktické ukázky práce se systémy, které se používají pro řešení CI v ČR.

Studijní materiály:

McGonable J. J., Vella C.M.:The Manager's Guide to Competitive Inteligence. Praeger Publisher, 2003

Rodenberg J.,: Competitive Inteligence and Senior Management. Eburon, 2007,

Vymětal J., Diaciková A., Váchová M.:Informační a znalostní management v praxi.Lexis Nexis CZ, 2006,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1301106.html