Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Průmysl 4.0

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-IND4-01 Z,ZK 3 10B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-IND4-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K77C2011 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-IND4-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K77C2011
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

I. Anotace

Předmět „Průmysl 4.0“ se zabývá tématikou čtvrté průmyslové revoluce, vysvětluje koncepty, pojmy a trendy v této oblasti. Zabývá historií průmyslových revolucí, současnými směry a také jednotlivými technologickými průlomy, které jsou pro Průmysl 4.0 typické. Analyzuje dopady „Průmyslu 4.0“ na ekonomiku a společnost jako celek. V neposlední řadě se zabývá úlohou státu při tvorbě hospodářské a průmyslové politiky, jejíž potřebu generuje „Průmysl 4.0“.

Požadavky:

IV. Požadavky na absolvování

Zápočet – účast na cvičeních a test

Zkouška – obhajoba seminární práce

Osnova přednášek:

III. Témata přednášek:

1. Úvod do problematiky (historie, základní vývojové trendy, první tři průmyslové revoluce)

2. O čem je čtvrtá průmyslová revoluce?

3. České a zahraniční iniciativy reagující na čtvrtou průmyslovou revoluci

4. Technologické předpoklady a vize (Internet věcí, analýza velkých dat, autonomní roboty, datová úložiště)

5. Směry dalšího vývoje (umělá inteligence, aditivní výroba, nové technologie)

6. Bezpečnost systémů a role státu (potřeba certifikací)

7. Právní a regulatorní aspekty Průmyslu 4.0

8. Dopady na trh práce – Práce 4.0

9. Dopady na vzdělávání – Školství 4.0

10. Průmysl 4.0 a jeho návaznost na energetiku a materiálové zdroje

11. Investice a výzkum podporující Průmysl 4.0

12. Diskuse s odborníkem z praxe (kulatý stůl)

13. Prezentace zadaných seminárních prací

14. Zápočtový test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

II. Cíl studia:

Po úspěšném absolvování kurzu studenti budou studenti umět:

1. charakterizovat „Průmysl 4.0“, jeho hlavní trendy a stávající problémy;

2. popsat základní mikroekonomické a makroekonomické souvislosti Průmyslu 4.0, charakterizovat hlavní přístupy, specifické nástroje a metody, které v oboru působí či ji ovlivňují;

3. analyzovat dopady průmyslu 4.0 na současnou i budoucí strategickou pozici firem a dopady na ekonomiku a společnost jako celek

Studijní materiály:

VI. Literatura:

Mařík, V.: Průmysl 4.0: Výzva pro Českou republiku, Management Press, Praha 2016 (povinná)

Kolektiv autorů: Národní iniciativa PRŮMYSL 4.0 Praha, MPO, 2016 (doporučená)

Schwab, K.: The fourth industrial revolution. London, Portfolio Penguin, 2017, ISBN 978-0-241-30075-6 (doporučená)

Kolektiv autorů: Empowering Sustainable Industrial 4.0 Systems With Machine Intelligence, IGI Global, Hershey Pensylvania 2022, ISBN 9781799892021 (doporučená)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743931205.html