Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Balanced Scorecard

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-BLSC-01 Z,ZK 6 20B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-BLSC-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K16C0101 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-BLSC-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K16C0101
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743931105.html