Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Innovation Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-P-INMN-01 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Concepts of innovation, prerequisites and barriers to innovation, sources of innovation, strategic considerations of innovation, process innovation, product innovation, service innovation, a macroeconomic view of the role of innovation, organizational support and management of innovation, soft methods and techniques of innovation, systematic-analytical methods and techniques of innovation, economic aspects of innovation, intellectual property of innovation and legal aspects.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction - Innovation and competitive advantage. The importance of innovation.

2.Types of innovation. Innovation and sustainability.

3.Change and knowledge innovation.

4. Innovation as a management process. Structure of a successful innovation process.

5.Knowledge acquisition from the market and through alliances.

6. Strategic approach to innovation management. Innovation strategy.

7.Intellectual property and its protection. Patents

8.Supporting innovation activities.

9.How to create an innovative organisation. Building an innovative organization.

10.Methods and techniques used in innovation management.

11.Control mechanisms related to innovation activities.

12.Change management. Selected approaches.

13. Economic aspects related to innovation.

Osnova cvičení:

Week Topic of exercise

1 Introduction of the selected company + Future innovation activities of the company

2 UX/UI Web and application design

3 Creativity at the heart of innovation

4 AI and IRL

5 Customer Service and Innovations

6 Organization structure Apple

7 Presentation of Seminar Papers

Cíle studia:

The course focuses on the management of innovation and the methods needed to address creative thinking and implementation changes of technological advances in achieving a competitive business environment. Considering the fact that the most important processes of science and research development take place through strategic change and innovation management, this course introduces students of the field to one of the key tools for the practical application of creative thinking and innovation management in relation to the application of practical approaches to innovation projects. The course will use relevant case studies from practice that students will be able to apply in the context of teamwork and their own design of innovation project solutions.

Studijní materiály:

LITERATURE - BASIC

[1] VEBER, J. a kol. Management inovací. Albatross Media. 2016.

[2] TIDD J., BESSANT J. R., PAVITT K.: Řízení inovací - Zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Computer Press 2007. (vybrané kapitoly)

LITERATURA - SUPPLEMENTARY

[1] GODIN S.: Kopni do té bedny. Jan Melvil Publishing 2012. ISBN 978-80-87270-21-9.

[2] PITRA, Z.: Management inovačních aktivit. Praha, Professional Publishing 2006. ISBN 80-86946-10-X.

[3] DAVILA, T.; EPSTEIN, M. J.; SHELTON, R.: Making innovation work. How to manage it, measure it, profit from it. Upper Saddle River, Wharton School Publishing 2006. ISBN 0-13-149786-3.

[4] KIERNAN, M. J.: Inovuj, nebo nepřežiješ! Praha, Management Press 1998.

[5] SILVERSTEIN, D.; SAMUEL, P.; DECARLO, N.: The innovator's toolkit. 50+ techniques for predictable and sustainable organic growth. Hoboken, John Wiley 2009. ISBN 978-0-470-34535-1.

[6] KOŠTURIAK, J.; CHAĽ, J.: Inovace. Vaše konkurenční výhoda! Brno, Computer Press 2008. ISBN 978-80-251-1929-7.

[7] VLČEK, R.: Strategie hodnotových inovací. Praha, Professional Publishing 2012. ISBN 978-80-7431-048-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743925105.html