Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strategic Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-P-STMN-01 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 32ME-P-STMN-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G16E3101 (vztah je symetrický)
Předmět 32ME-P-STMN-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G16E3101
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Planning, as one of the attributes of thinking beings is known from the oldest historical epochs, Strategic management respresents techniques bringing ideas into the every-day life of organizations and make them work efficient, effctive and economy ways.

Požadavky:

For successful passing the examination it is necessary to work out a seminar project, which is to be assessed in the last week of the term. The seminar project is completed in teams ascertained by lecturer.

The examination consists of written test, after its successful passing it is possible to continue in oral exam.

Osnova přednášek:

1. Management in entrepreneurship – Industry 4.0 philolosophy. The content of the Strategic management. Strategic management model.

2. Types of strategies used in strategic planning.

3. Strategy formulation. Mission statement, Vision statement, Strategic goals.

4. Entrepreneurial environment analysis. External environment – strategic management in globalization processes.

5. Entrepreneurial environment analysis. Internal environment. Contemporary access of the performance measurement.

6. Strategic analysis. Risk analysis. Scenario approach and response in strategy design.

7. Strategic plan construction.

8. Strategy implementation. Planning activities.

9. Investment strategies. Growth possibilities of entrepreneurial subjects.

10. Soft skills used in performance growth. The role of human capital in strategy implementation.

11. Communication during strategy implementation. Models for the support of the strategy implementation. Balanced Scorecard.

12. Strategy evaluation. Controlling.in strategic processes.

13. Strategic management in non-profit organizations.

14. Crisis management. Termination of entrepreneurial activities in organization.

Osnova cvičení:

1. Individdual project description

2. Managerial functions

3. 3E

4. BSC

5. Value Chain

6. Own entrepreneurship design

7. Strategic analyses

8. Vision and strategy objectives design

9. Strategy design

10. Controlling and evaluation design

11. Presentation

12. Presentation

13. Excursion

Cíle studia:

The aim of the course is to acquaint students with the theoretical bases of one of the key tools for the development of the organization and regional policy

Studijní materiály:

David, F. R.: Strategic Management. New Jersey, Prentice Hall., 2011, ISBN 978-0-13-612098-8

Grant, R. M., Contemporary Strategic Analysis. Chichester., 2013, ISBN 9781119941897

Doporučená literatura – Recommended literature:

Hitt, M., Ireland, R., Hoskinsson, R.: Strategic Management, South-Western Cengage Learning, Canada, 2011, ISBN 978-1-4390-4230-4

Pearce, J. Robinson, R.: Strategic Management, 4. Edition, Irwin Inc., 1991, ISBN 0-256-08323-1

Spulber, D.: Economics and Management of Competitive Strategy, Wold Scientific, 2009, ISBN -13 978-981-283-846-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743925005.html