Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fotometrie a kolorometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15FAK Z,ZK 4 2P+2S česky
Vztahy:
Předmět XP15FAK může při kontrole studijních plánů nahradit předmět P15FAK
Předmět XP15FAK může být splněn v zastoupení předmětem P15FAK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Principy fotometrických metod. Příprava normálů svítivosti a světelného toku. Přijímače záření a úprava jejich vlastností. Fotometrická vzdálenost. Měření parametrů světelných zdrojů.. Fotometrické ověřování vlastností svítidel. Měření parametrů osvětlovacích soustav interiérů. Měření osvětleností a jasů ve venkovních prostorech. Teorie barevného vidění. Barevný podnět. Chromatičnost. Kolorita. Kolorimetrický prostor. Trichromatické soustavy. Diagram chromatičnosti. Kolorimetry. Spektroskopy. Kvalita vjemu barev. Index podání barev.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP15FAK

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Principy fotometrických metod. 2. Příprava etalonů svítivosti a světelného toku. 3. Přijímače záření a jejich charakteristiky. 4. Fotometrická vzdálenost. Měření parametrů světelných zdrojů. 5. Fotometrické ověřování vlastností svítidel. 6. Fotometrické měření vnitřních osvětlovacích systémů. 7. Měření jasu a osvětlení venkovních osvětlovacích systémů. 8. Kolorimetrie. Teorie kolorimetrie. 9. Stimulace barvy. Chromaticita. Barva. 10. Kolorimetrický prostor. 11. Trichromatické systémy. Schéma chromatičnosti. 12. Spektroskopy. 13. Kvalita vnímání barev. 14. Index podání barev.

Osnova cvičení:

1. Principy fotometrických metod. 2. Příprava etalonů svítivosti a světelného toku. 3. Přijímače záření a jejich charakteristiky. 4. Fotometrická vzdálenost. Měření parametrů světelných zdrojů. 5. Fotometrické ověřování vlastností svítidel. 6. Fotometrické měření vnitřních osvětlovacích systémů. 7. Měření jasu a osvětlení venkovních osvětlovacích systémů. 8. Kolorimetrie. Teorie kolorimetrie. 9. Stimulace barvy. Chromaticita. Barva. 10. Kolorimetrický prostor. 11. Trichromatické systémy. Schéma chromatičnosti. 12. Spektroskopy. 13. Kvalita vnímání barev. 14. Index podání barev.

Cíle studia:
Studijní materiály:

The Lighting Handbook, 10th Edition, ISBN 978-0-87995-241-9, Habel, J.: Osvětlování. ČVUT Praha, 1998. Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování. FCC Public. ISBN 80-901985-0-3. Praha 1995. ČSN 36 0011 Měření osvětlení vnitřních prostorů. 2005

Poznámka:

Typ cvičení: s, l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11513404.html