Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fotometrie a kolorometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
P15FAK Z,ZK 4 2+2s
Vztahy:
Předmět P15FAK může při kontrole studijních plánů nahradit předmět XP15FAK
Předmět P15FAK nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět -P15FAK (vztah je symetrický)
Předmět P15FAK nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět -P15FAK (vztah je symetrický)
Předmět P15FAK může být splněn v zastoupení předmětem XP15FAK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Principy fotometrických metod. Příprava normálů svítivosti a světelného toku. Přijímače záření a úprava jejich vlastností. Fotometrická vzdálenost. Měření parametrů světelných zdrojů.. Fotometrické ověřování vlastností svítidel. Měření parametrů osvětlovacích soustav interiérů. Měření osvětleností a jasů ve venkovních prostorech. Teorie barevného vidění. Barevný podnět. Chromatičnost. Kolorita. Kolorimetrický prostor. Trichromatické soustavy. Diagram chromatičnosti. Kolorimetry. Spektroskopy. Kvalita vjemu barev. Index podání barev, jeho stanovení a praktické využití

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Habel, J.: Osvětlování. ČVUT Praha, 1998. Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování. FCC Public. ISBN 80-901985-0-3. Praha 1995. ČSN 36 0011 Měření osvětlení vnitřních prostorů. 2005

Poznámka:

Typ cvičení: s, l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11072804.html