Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výpočetní metody dopravních strojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211058 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Ladislav Rus
Přednášející:
Ladislav Rus, Radek Tichánek, Michal Vašíček, Václav Zoul
Cvičící:
Jan Kalivoda, Ladislav Rus, Radek Tichánek, Michal Vašíček, Václav Zoul
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Metody analýzy a syntézy 3D mechanismů.Výpočet pružných spojovacích komponentů. Vliv nelinearit. Tvorba mechanických a matematických modelů vozidel. Zálklady použití MKP. Lokální a globální souřadnice, matice tuhosti, hmotnosti a tlumení. Řešení rovnic v

čase expl. a impl. metoda. Materiálové modely. Torzní kmitání v motorech a převodových zařízeních, metody výpočtu. Měření kmitů v poháněcích soustrojích. Rozvodový mechanismus motoru (kinematika, dynamika). Vyvažování motorů.

Požadavky:

Zkouška+zápočet

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211058_VMDS

Podmínky získání zápočtu a zkoušky:

Pro dokončení studia musíte získat zápočet a složit zkoušku.

Zápočet získáte, pokud se zúčastníte všech předepsaných cvičení. Pokud se nemůžete cvičení zúčastnit, kontaktujte kolegy, kteří vedou cvičení-dr.Kalivoda, dr.Zoul, dr.Tichánek a dr.Vašíček a oni Vám zadají úkoly, které pro splnění zápočtu musíte vypracovat a mě povolení zápočtu potvrdí mailem.

Před zkouškou se musíte zúčastnit písemky (vše v jeden den) a podle vyhodnocení písemky jednotlivými přednášejícími přijdete ke mně, kde získáte zápočet a celkovou známku ze zkoušky.

Podklady – přednášky z VMDS najdete na disku: studium (

fsh.fsid.cvut.cz)

Prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc

tel. 603169533

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní pojmy,podmínky vzniku torzního kmitání, zobecněné postupy řešení.

2. Aplikace postupů založených na soustavách s 1° volnosti na soustrojí s pístovými stroji.

3. Metody výpočtu pro vícehmotové soustavy se specifiky na soustrojí s pístovými stroji.

4. Snížení úrovně vibrací spojky, tlumiče, nelineární spojky.

5. Měření kmitání, kriteria posuzování intenzity kmitů. Provozní vyvažování.

6. Modelování dynamiky vozidel - lineární systémy.

7 Optimalizace vypružení a tlumení vozidel.

8. Matematické modely vozidel s nelineárními prvky vypružení a tlumení.

9. Odezva vozidel na buzení od náhodných nerovností vozovky-koleje.Teorie náhodných procesů.

10.Kinematika a dynamika rozvodových mechanismů.

11.Vyvažování motorů.

12.Základy metody konečných .prvků.

13.Materiálové modely v MKP.

Osnova cvičení:

1.Metody výpočtu pro vícehmotové soustavy se specifiky na soustrojí s pístovými stroji.

2.Snížení úrovně vibrací spojky, tlumiče, nelineární spojky.

3.Měření kmitání, kriteria posuzování intenzity kmitů. Provozní vyvažování.

4.Úvod do Simpack, model kyvadla

5.Model rozvodového mechanismu

6.Modální analýza ventilové pružiny

7.Výpočet vlastnich frekvencí dvojhmotové soustavy

8.Vytvoření modelu kolejového dvounápravového podvozku.

9.Vytvoření modelu kolejového vozidla, průjezd převýšeným obloukem.

10.Výpočet vlastních frekvencí dvojhmotové soustavy - samostatná prace.

11.Úvod do sw. Abaqus a statická analýza skořepin

12.MKP analýza s využitím objemových prvků

13.MKP analýza sestavy a úvod k explicitním úlohám

Cíle studia:

Metody analýzy a syntézy 3D mechanismů.Dynamika vozidel.Stabilita vozidel.Výpočet pružných elementů . Vliv nelinearit. MKP.

Studijní materiály:

1.Dynamika kolejových vozidel.Freibauer,Rus,Zahrádka,NADAS,1988

2.Teorie kolejových vozidel, Švejnoch a kol.,Skripta ČVUT, 1991

3.Dynamické jevy,namáhání a porušování pojezdu lokomotiv,NADAS,1986

4.Výpočtové metody ve stavbě motorových vozidel, Apetaur,Stejskal,Baněček,Skripta ČVUT, 1989

Poznámka:

Výpočetní metody dopravních strojů-VMDS

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-133
Rus L.
Tichánek R.

12:30–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
místnost T4:B1-717
Kalivoda J.
Vašíček M.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. učebna 12120
místnost T4:B1-717
Kalivoda J.
Vašíček M.

17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Poč. učebna 12120
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1136006.html