Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tvorba uživatelského rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TUR Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Po absolvování předmětu studenti získají základní přehled o metodách tvorby běžných uživatelských rozhraní a jejich testování.

Na tento předmět obsahově navazuje magisterský předmět MI-NUR Návrh uživatelského rozhraní.

Požadavky:

Základní znalosti o tvorbě SW systémů a jejich životním cyklu.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-TUR

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky uživatelského rozhraní. Definice pojmu použitelnost, návrh soustředěný na uživatele.

2. Začlenění návrhu uživatelského rozhraní do životního cyklu software.

3. Průzkum uživatelů, etika práce s uživateli, kolaborativní návrh. Persony.

4. Průzkum kontextu, domény, úloh.

5. Metody návrhu uživatelského rozhraní, formální popis, modely.

6. Prototypování uživatelských rozhraní (papírový mock-up, softwarové nástroje).

7. Vyhodnocování uživatelských rozhraní: prediktivní a interpretativní metody.

8. Testování použitelnosti a jeho zjednodušené verze.

9. Psychologické aspekty návrhu uživatelských rozhraní.

10. Navigace a klasifikace.

11. Pravidla návrhu uživatelského rozhraní.

12. Speciální uživatelská rozhraní.

13. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Problematika špatného návrhu. Témata projektů.

2. Prototypování s nízkou přesností. Tvorba týmů, zadání projektů.

3. Analýza příkladů webových rozhraní.

4. Rozprava o projektech.

5. Tvorba prototypu (Denim, HTML, Flash, Visual Basic,...).

6. Kognitivní a heuristický průchod. Inspekce.

7. Rozprava o projektech.

8. Tvorba metafor.

9. Percepce uživatele, práce s barvou.

10. Rozprava o projektech

11. Metody grafického návrhu

12. Prezentace semestrálních projektů.

13. Test, zápočet + odevzdávání semestrálních projektů.

Cíle studia:

Řada produktů (softwarových i jiných) se vyznačuje nevhodnou komunikací s uživatelem. Tato situace je způsobena především tím, že při vývoji produktu nejsou brány v potaz potřeby a vlastnosti uživatelů. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s postupy, které vedou na začlenění uživatele do procesu vývoje produktu a tím je zajištěna optimální komunikace s uživatelem.

Studijní materiály:

Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 5th Edition ISBN: 978-1-119-54730-3 April 2019

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TUR/

Na tento předmět obsahově navazuje magisterský předmět MI-NUR Návrh uživatelského rozhraní.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TUR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1125906.html