Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2161110 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Hlavní funkční prvky větacích a klimatizačních zařízení. Klimatizační systémy. Větrací systémy pro pobytové i technologické prostory.

Požadavky:

Znalost témat: Hlavní funkční prvky větracích a klimatizčních zařízení (ohřívače, chladiče, ventilátory, zvlhčovače, filtry, výměníky zpětného získávání tepla). Výustě pro přívod a odvod vzduchu. Vícezónové klimatizační systémy vzduchové, vodní, kombinované vzduch-voda, chladivové, chladicí stropy).Větrání obytných prostorů, kuchyní, bazénů, čistých prostorů, garáží, kotelen, průmyslových hal. Požární větrání.

Osnova přednášek:

Hlavní funkční prvky větracích a klimatizčních zařízení (ohřívače, chladiče, ventilátory, zvlhčovače, filtry, výměníky zpětného získávání tepla). Výustě pro přívod a odvod vzduchu. Vícezónové klimatizační systémy vzduchoveé, vodní, kombinované vzduch-voda, chladivové, chladicí stropy).Větrání obytných prostorů, kuchyní, bazénů, čistých prostorů, garáží, kotelen, průmyslových hal. Požární větrání.

Osnova cvičení:

Procvičování témat: Funkce hlavních prvků větracích a klimatizačních zařízení. Distribuce vzduchu v budovách, rozptýlení vzduchu. Funkce vícezónových klimatizačních zařízení. Větrání kuchyní, čistých prostorů, průmyslových hal.

Cíle studia:

Získání prohloubených znalostí pro koncepční návrh a řízení větracích a klimatizačních zařízení v pobytových i technologických prostorech.

Studijní materiály:

- DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V: Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika.Praha: Evropský sociální fond, 2009.

- CHYSKÝ,J;HEMZAL,K. a kol.: Větrání a klimatizace.Technický průvodce.Brno: BOLIT-B press, 1993. ISBN 80-901574-0-8.

- SZÉKYOVÁ,M.;FERSTL,K.;NOVÝ,R.: Větrání a klimatizace.Bratislava:JAGA GROUP, s.r.o.,2006.ISBN 80-8076-037-3.

- ASHRAE HANDBOOK: HVAC Systems and Equipment. Atlanta:ASHRAE,Inc., 2004.ISBN 1-931862-48-6.

- Industrial Ventilation. A Manual of Recommended Practice.Cincinnati:ACGIH,1995. ISBN 1-882417-09-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1105206.html