Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové simulace v technice prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2166003 Z 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Použití počitačových simulací při návrhu a optimalizaci zařízení techniky prostředí.

Požadavky:

Předběžné požadavky nejsou.

Osnova přednášek:

Náplň výuky se řídí požadavky studentů v návaznosti na jejich projekty a diplomové práce.

Osnova cvičení:

Náplň výuky se řídí požadavky studentů v návaznosti na jejich projekty a diplomové práce.

Cíle studia:

Cílem je poskytnout studentům teoretickou i praktickou podporu při užití simulací v rámci jejich projektů a diplomových prací.

Studijní materiály:

Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.

Malkawi A., Augenbroe G. (eds.) Advanced building simulation. Spon Press, New York 2003. ISBN -415-32123-9. 252 s.

Hensen J.L.M., Lamberts R. Building performance simulation for design and operation.Spon Press, London 2011. ISBN 978-0-415-47414-6. 507 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10907902.html