Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optoelektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361075 Z,ZK 4 2P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Úvod do optoelektroniky a fotoniky. Základy zdrojů a detektorů záření a přenosu energie elektromagnetickým zářením. Základy vláknové optiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní veličiny a jednotky pro popis šíření energie elektromagnetickým zářením. Teplotní zdroje a vyzařování, Planckův zákon, Stefan-Boltzmanův zákon, Wienův posouvací zákon. Detektory záření, polovodičové detektory. Vláknová optika, vlastnosti a aplikace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace zdrojů a detektorů záření a vláknové optiky v příkladech.

Studijní materiály:

Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10536702.html