Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Snižování hluku a vibrací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2161039 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Student bude seznámen se základními metodami snižování hluku a akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.

Požadavky:

Studen musí ovládat základy fyziky a matematiky

Osnova přednášek:

Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.

Osnova cvičení:

Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.

Cíle studia:

Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.

Studijní materiály:

Nový R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT Praha, 2000

Poznámka:

-

Další informace:
-
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10479002.html