Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

ústav památkové péče

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
514ATBS Ateliér-bytové stavby
 
česky Předmět není vypsán
514ATKU Ateliér-krajinářsko-urbanistický projekt
 
česky Předmět není vypsán
514ATO Ateliér-občanské stavby
 
česky Předmět není vypsán
514ATOS Ateliér-občanské stavby
 
Předmět není vypsán
514ATRN Ateliér-realizační
 
Předmět není vypsán
514ATRH Ateliér-realizační
 
česky Předmět není vypsán
514ATBP Ateliér-realizační BP
 
Předmět není vypsán
514ATSST Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
514ATS1 Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
514ATS Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
514ATSS Ateliér-soubor staveb
 
Předmět není vypsán
514ATZBP Ateliér-studie pro BP
 
Předmět není vypsán
514ATSBP Ateliér-studie pro BP
 
česky Předmět není vypsán
514ATUR Ateliér-urbanismus
 
česky Předmět není vypsán
514ATU Ateliér-urbanismus
 
Předmět není vypsán
514ATV Ateliér-volitelný
 
česky Předmět není vypsán
514ATVZ Ateliér-volné zadání
 
Předmět není vypsán
514BP Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
555CL1 Cultural Landscape I
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
500CL1 Cultural Landscape I
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
514DP Diplomní projekt
 
Předmět není vypsán
514DPH Diplomní projekt
 
česky Předmět není vypsán
514DSN Diplomní seminář
 
česky Předmět není vypsán
514RPB Historické kce a mat.
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
514KK1 Kulturní krajina I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
514KK2 Kulturní krajina II
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
500PP2 Monument Preservation
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
555MP Monument Preservation
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
555PP2 Monument Preservation 2
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
514DHS7 Obnova a konzervace historických staveb
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
514DOP1 Ochrana památek I.
 
česky ZK Předmět není vypsán
514PP1K Památková péče I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
514PP1B Památková péče I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
514PP2 Památková péče II
 
Předmět není vypsán
514PP2K Památková péče II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
514PP2B Památková péče II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
514PP3 Památková péče III
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
514RP2N R
 
Předmět není vypsán
514RP1 Renovace a ochrana pam.
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
514SHP Stavebně historický průzkum
 
česky Předmět není vypsán
514SHP1 Stavebně historický průzkum I
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
514SHP2 Stavebně historický průzkum II
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
514SHP3 Stavebně historický průzkum III
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
514DRP4 Vybraná témata z teorie památková péče
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
514DHS5 Vývoj konstrukcí historických staveb
 
česky Předmět není vypsán
514RP3 Zaměření a analýza HS
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
514ZAN1B Zákl.arch.navrhování Ibc
 
Předmět není vypsán
514ZAN2B Základní ateliér
 
Předmět není vypsán
514ZAN Základy arch. navrhování
 
česky Předmět není vypsán
SZPP památková péče
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15114.html