Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Electronics and Communications

Study programme: Electronics and Communications Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2021_MEKDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 1 course
25
2021_MEKP8 Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 24 credits
In this group you have to complete 4 courses
24
Minimal number of credits 49
Compulsory elective courses
2021_MEKPV8B Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 5 courses
30
2021_MEKPV8A Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 5 courses
30
Minimal number of credits 60
Elective courses
2021_MEKH Humanities subjects
0
MTV Physical education
0
2021_MEKVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 109
Number of elective courses credits you have to gain 11
Total number of credits 120
Compulsory subjects of the programme [2021_MEKP8]

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)

Compulsory subjects of the programme [2021_MEKPV8A]

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)

Compulsory subjects of the programme [2021_MEKPV8B]

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)

Elective subjects [2021_MEKVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-07-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30021608.html