Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví

Study programme: Civil Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr In this group you have to gain at least 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BE20130500 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BE20140600 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 6. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BE20130700 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
30
BE20130800 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 8.semestr In this group you have to gain 13 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
13
Minimal number of credits 219
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Elective courses
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective courses
BE20140800_1 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, povinně volitelné předměty In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course
5
Minimal number of credits 5
Jazyky
BF20130100_J povinně volitelný jazyk - 1. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
BF20130200_J povinně volitelný jazyk - 2. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BE20150800_2 obor Management a ekonomika ve stavebnictví, bakalářská práce In this group you have to gain 12 credits
In this group you have to complete at least 1 course
12
Minimal number of credits 12
Total number of required credits 240
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 240

tento studijní plán platí pro nástup 2017 (rozdělení NNK) a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Data valid to 2024-06-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019749.html