Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby

Study programme: Civil Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr In this group you have to gain at least 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BK20130500 obor Konstrukce a dopravní stavby, 5. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BK20130600 obor Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr In this group you have to gain 29 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
29
BK20130700 obor Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr In this group you have to gain 23 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
23
BK20130800 obor Konstrukce a dopravní stavby, 8. semestr In this group you have to gain 9 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
9
Minimal number of credits 207
Compulsory elective courses
BK20160800_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, 8. semestr In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
6
Minimal number of credits 6
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Elective courses
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective courses
BK20130600_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, výuka v terénu, 6. semestr In this group you have to gain 1 credit
In this group you have to complete at least 1 course
1
Minimal number of credits 1
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
BF_JAZYKY_2 povinně volitelný jazyk - 2. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BK20130700_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty K, 7. semestr In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course
5
BK20130800_2 obor Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce In this group you have to gain 12 credits
In this group you have to complete at least 1 course
12
Minimal number of credits 17
Povinně volitelné předměty, doporučení S2
BK20130700_2 obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course
5
Minimal number of credits 5
Total number of required credits 240
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 240

tento studijní plán platí pro nástup 2017 (rozdělení NNK) a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, 8. semestr [BK20160800_1]

[7:0][8:6]

Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019747.html