Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Study plan Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb

Study programme: Civil Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr In this group you have to gain at least 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BC20130500 obor Konstrukce pozemních staveb, 5. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BC20130600 obor Konstrukce pozemních staveb, 6. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BC20160700 obor Konstrukce pozemních staveb, 7. semestr In this group you have to gain 22 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
22
BC20130800 obor Konstrukce pozemních staveb, 8. semestr In this group you have to gain 12 credits
In this group you have to complete at least 2 courses
12
Minimal number of credits 210
Compulsory elective courses
BC20180700_2 obor Konstrukce pozemních staveb, pv předměty In this group you have to gain at least 8 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
8
Minimal number of credits 8
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Elective courses
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimal number of credits 0
Jazyky
BF20130100_J povinně volitelný jazyk - 1. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
BF20130200_J povinně volitelný jazyk - 2. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BC20130700_1 Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, projekt In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete at least 1 course
6
BC20130800_1 obor Konstrukce pozemních staveb, bakalářská práce In this group you have to gain 12 credits
In this group you have to complete at least 1 course
12
Minimal number of credits 18
Total number of required credits 240
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 240

tento studijní plán platí pro nástup 2017 a 2018

obor Konstrukce pozemních staveb, 7. semestr [BC20160700]

rozdělení 124PS02 na 124PDRC a 124PS2C

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019427.html