Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Electronics and Communications - Communication Networks and Internet

Study programme: Electronics and Communications Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Specialization Communication Networks and Internet - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_MEKDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 1 course
25
2018_MEKP5 Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 54 credits
In this group you have to complete 9 courses
54
Minimal number of credits 79
Compulsory elective courses
2018_MEKPV5 Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 5 courses
30
Minimal number of credits 30
Elective courses
2018_MEKH Humanities subjects
0
MTV Physical education
0
2018_MEKVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 109
Number of elective courses credits you have to gain 11
Total number of credits 120
Compulsory subjects of the programme [2018_MEKP5]

Specializace komunikační sítě a Internet

Compulsory subjects of the programme [2018_MEKPV5]

Specializace komunikační sítě a Internet

Elective subjects [2018_MEKVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-07-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018749.html