Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Master branch Computer Systems and Networks, in Czech, 2016-2019

Study programme: Informatics, valid until 2024 Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Master branch Computer Systems and Networks, in Czech, 2016-2019
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MI-PP.2016 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech In this group you have to gain 54 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
54
Minimal number of credits 54
Compulsory courses of the specialization
MI-PO-PSS.2016 Compulsory Courses of Master Branch Computer Systems and Networks,in Czech, Version 2016 In this group you have to gain 35 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
35
Minimal number of credits 35
Compulsory elective economic-management courses
MI-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
MI-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech In this group you have to gain at least 3 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
3
Minimal number of credits 3
Elective courses
MI-V.2017 Purely Elective Master Courses, Version 2017
0
MI-PSS-VO.2017 Elective Vocational Courses for Master Branch MI-PSS, version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 94
Number of elective courses credits you have to gain 26
Total number of credits 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2016/2017 do prezenční formy studia magisterského programu.

Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech [MI-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mohou požádat o uznání zkoušky z předmětu PDP.# Opozdilcům: Student, kteremu chybí PPR, si zapíše PDP a získá z něj zápočet.# Do studia opakovaně zapsaným studentů: student se zkouškou z PPR má právou na uznání zápočtu z PDP.

Elective Vocational Courses for Master Branch MI-PSS, version 2017 [MI-PSS-VO.2017]

Compulsory courses of all branches and specializations with the exception of this branch.

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 [MI-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech [MI-PV-HU.2016]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Purely Elective Master Courses, Version 2017 [MI-V.2017]

In addition to the courses listed here, you can enroll as an elective any course that is offered within your study program and form of study that you did not enroll as a compulsory subject in the program/branch/specialization or a compulsory elective course.Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Data valid to 2024-07-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013754.html