Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Cybernetics and Robotics - Senzors and Instrumention

Study programme: Cybernetics and Robotics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Branch Senzors and Instrumention - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2015_MKYRDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 1 course
30
2015_MKYRP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 36 credits
In this group you have to complete 5 courses
36
Minimal number of credits 66
Compulsory courses of the specialization
2015_MKYRPO2 Compulsory subjects of the branch In this group you have to gain 26 credits
In this group you have to complete 5 courses
26
Minimal number of credits 26
Compulsory elective courses
2015_MKYRPV2 Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain at least 6 credits (at most 90)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  15)
6
Minimal number of credits 6
Elective courses
2015_MKYRH Humanities subjects
0
MTV Physical education
0
2015_MKYRVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 98
Number of elective courses credits you have to gain 22
Total number of credits 120
Elective subjects [2015_MKYRVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-07-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013606.html