Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Study plan Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Software Engin., in Czech, part-time, 2015–2020

Study programme: Informatics, valid until 2024 Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Software Engin., in Czech, part-time, 2015-2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BIK-PP.2015 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 116 credits
In this group you have to complete at least 20 courses
116
Minimal number of credits 116
Povinné předměty zaměření
BIK-PZ-WSI-SI.2015 Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 32 credits
In this group you have to complete 8 courses
32
Minimal number of credits 32
Povinné ekonomické
BIK-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Compulsory elective economic-management courses
BIK-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 5)
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain at least 2 credits (at most 4)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
BIK-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bc. Program Informatics, Part-time Form, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 20)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  9)
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BIK-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
BIK-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for a Bachelor Specialisation BIK-WSI-SI, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 160
Number of elective courses credits you have to gain 20
Total number of credits 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do kombinované formy studia bakalářského programu.

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Elective Vocational Courses for a Bachelor Specialisation BIK-WSI-SI, Version 2017 [BIK-WSI-SI-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30010085.html