Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023

Study plan Bachelor program Informatics, unspecified branch, in Czech, part-time, 2015 – 2021

Study specialization: Unspecified Branch/Specialisation of Study
Study programme: Informatics 2009 Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Bachelor program Informatics, unspecified branch, in Czech, part-time, 2015-2021
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BIK-PP.2015 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 113 credits
In this group you have to complete at least 20 courses
113
BIK-PP_ZMA-MA1+MA2 Compulsory Course of Bc. Study Program Informatics Elements of Calculus, part-time, in Czech In this group you have to gain at least 11 credits (at most 17)
In this group you have to complete at least courses ( at most  3)
11
Minimal number of credits 124
Volitelné předměty oboru/specializace
BIK-PO_PZ.2017 Compulsory Courses of all Branches and Specialisation, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Povinné ekonomické
BIK-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Compulsory elective economic-management courses
BIK-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 5)
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain at least 2 credits (at most 4)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
BIK-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bc. Program Informatics, Part-time Form, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 20)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  9)
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BIK-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 136
Number of elective courses credits you have to gain 44
Total number of credits 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do kombinované formy studia bakalářského programu.

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Compulsory Course of Bc. Study Program Informatics Elements of Calculus, part-time, in Czech [BIK-PP_ZMA-MA1+MA2]

This group replaces the course BIK-ZMA in the study plans BIK-xxx.2015 and BIK-xxx.2020 due to the transition to the new accreditation. The course BIK-ZMA will be last taught in semester B211. After that, students who do not manage to complete the course must complete a pair of courses BIK-MA1.21 and BIK-MA2.21 instead.

Data valid to 2022-11-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30009925.html