Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BS P_FIB PF 2nd year

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.Předmět 02TEF2 lze absolvovat až po absolvování předmětů 02ELMA a 02TEF1.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
01ANB3 Calculus B 3 Czech The course is on the list
01ANB4 Calculus B 4 Czech The course is on the list
12PAS Computer Algebra Systems Z 2 1P+1C The course is on the list
12UVP Introduction to Scientific Computing Z 2 1P+1C The course is on the list
12ZMDT Measurement and Data Processing Z,ZK 2 1P+1C The course is on the list
12NME1 Numerical Methods 1 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
18PRC1 Programming in C++ 1 Czech Z 4 2+2 The course is on the list
18PRC2 Programming in C++ 2 Czech KZ 4 2+2 The course is on the list
12VPMF Selected Topics in Modern Physics Z 3 2P+1C The course is on the list
02TEF2 Theoretical Physics 2 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02TEF1 Theoretical Physics 1 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02TSFA Thermodynamics and Statistical Physics Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02VOAF Waves, Optics and Atomic Physics Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
Data valid to 2024-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023607-BSPFIPF2.html