Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5. sem. bak. KOMBI obor LED 23-24 povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
621ZT ATM Systems Czech ZK 2 2P+0C+8B The course is on the list
621LTA2 Aircraft 2 Czech Z,ZK 2 2P+1C+12B The course is on the list
621LCM Aircraft Engines Czech Z,ZK 3 2P+1C+12B The course is on the list
621PDLE Airport Design and Operation Czech KZ 3 1P+1C+8B The course is on the list
621LAG1 English for Aviation 1 Czech KZ 3 0P+2C+10B The course is on the list
621LGP Legislation and Operational Regulations Czech Z,ZK 5 2P+2C+14B The course is on the list
621ZYL2 Principles of Flight 2 Czech Z,ZK 5 2P+2C+16B The course is on the list
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022022-5S_K_LED_23-24_P.html