Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Compulsory subjects of the branch

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
B4M36DS2 Database Systems II Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B4M36OSW Ontologies and Semantic Web Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B4M36SAN Statistical Data Analysis Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
BE4M33SSU Statistical Machine Learning English Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B4M36SMU Symbolic Machine Learning Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
B4M39VIZ Visualization Czech Z,ZK 6 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-03-02
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30018773-2018_MOIPO9.html