Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

1.s.BEK od 16/17 prezenční forma

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
U04L1101 English Language 1 Z 6 0P+4C The course is on the list
U63C1401 Informatics Czech ZK 3 0P+2C The course is on the list
U63C1101 Mathematics 1 Czech The course is on the list
TV1 Physical Education
 
Z 0 0+2 The course is on the list
U63C1301 Podniková ekonomika Czech The course is on the list
U16C1101 Základy managementu Czech The course is on the list
Data valid to 2023-06-07
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015505-1.S.BEK-P_OD_16_17.html