Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

NMSASI - povinné předměty 2. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
18ZTI Background of Information Theory Czech KZ 2 2+0 The course is on the list
18SDI1 Diploma Seminar 1
 
Czech Z 2 0+2 The course is not on the list
18SDI2 Diploma Seminar 2 Czech Z 3 0+2 The course is on the list
18HEUR Heuristic Algorithms Czech KZ 4 2+2 The course is on the list
18DPSE1 Master Thesis 1 Czech Z 10 0+10 The course is on the list
18DPSE2 Master Thesis 2 Czech Z 20 0+20 The course is on the list
18MOPR Modeling of Production Systems in Economy
 
Czech Z,ZK 5 2+2 The course is not on the list
18SROZ Statistical Pattern Recognition and Decision Making Methods
 
Czech ZK 3 2+0 The course is not on the list
01VAMB Variational Methods B Czech KZ 2 2 The course is on the list
Data valid to 2023-03-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015245-NMSASIPP2.html