Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

4. sem. bak. KOMBI obor LED 17-18 povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
621LTTE Aerodromes Czech Z,ZK 4 2P+1C+12B The course is on the list
621LTN Air Navigation Czech Z,ZK 2 2P+1C+12B The course is on the list
621LL1 Aircraft 1 Czech KZ 3 2P+1C+10B The course is on the list
621ULCT Aircraft Maintenance Czech Z 2 2P+0C+8B The course is on the list
615JZ2A Foreign Language - English 2 Czech Z,ZK 3 0P+4C+10B The course is on the list
621MRG Meteorology Czech KZ 3 1P+1C+10B The course is on the list
611MSP Modeling of Systems and Processes Czech Z,ZK 4 2P+2C+12B The course is on the list
621ZYL1 Principles of Flight 1 Czech Z,ZK 5 2P+2C+16B The course is on the list
Data valid to 2023-06-07
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30014769-4S_K_LED_17-18_P.html