Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

00 2012 D kmenové 3. semestr redukované pro VES prezenční

12BV*3P-KMEN-R #

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
2321039 Materials Science II. Czech The course is on the list
2011009 Mathematics III Czech The course is on the list
2311004 Mechanics for Technology Czech The course is on the list
2021025 Physics II.
 
Czech The course is not on the list
2331068 Technology I.
 
Czech The course is not on the list
2121023 Thermodynamics
 
Czech The course is not on the list
Data valid to 2023-06-02
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30011727-12DVP3P-KMEN.html