Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

5. sem. PRE MED 13-14 povinné předměty - výběr

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
614TEU Creation of Scripts and Macros for Economic Tasks
 
Czech KZ 2 0+2 The course is not on the list
614WS2 Webdesign With Web Standards 2
 
Czech KZ 2 0+2 The course is not on the list
Data valid to 2024-02-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30010286-5S_P_MED_13-14_PV.html