Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023

Technology of Casting, Forming and Welding

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
K331093 Z,ZK 5 3P+1C+1L Czech
Lecturer:
Bohumír Bednář, Aleš Herman
Tutor:
Bohumír Bednář, Aleš Herman
Supervisor:
Department of Manufacturing Technology
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:

Úvod: Význam strojírenské technologie, základní pojmy a rozdělení beztřískových výrobních technologií

Slévání I: Slévárenské vlastnosti a metalurgie slévárenských slitin. Interakce tekutých kovů s formou a plyny. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí železných slitin. Vady odlitků a jejich hodnocení.

Slévání II: Rozdělení litin, strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu. Tavení litin v kuplovně a el. pecích, tepelné zpracování a očkování litin. Kontrola natavené litiny.

Slévání III: Metody výroby forem a jader. Formovací směsi – jejich složení a vlastnosti. Konstrukce a výpočet vtokových soustav. Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování a stanovení velikosti nálitků. Speciální způsoby výroby modelů a speciální metody lití.

Tváření I: Rozdělení tvářecích procesů. Základní principy plastické deformace. Technické parametry tvářecích strojů. Základní tvářecí procesy. Materiály pro tváření a druhy polotovarů. Dělení materiálu. Ohřev

Tváření II: Technologie objemového tváření. Volné kování. Zápustkové kování. Tvářecí stroje. Protlačování. Kalibrace. Ražení.

Tváření III: Technologie plošného tváření, Výpočet přetvárných sil. Tažné nástroje. Tažné lisy. Tažení drátů a tyčí. Válcování. Stříhání. Ohýbání. Rovnání

Svařování I: Rozdělení svařovacích procesů. Metalurgie svařování. Svařitelnost kovových materiálů. Druhy svarů a příprava svarových ploch. Vnitřní pnutí a deformace svarových spojů a svařovaných konstrukcí

Svařování II: Obloukového svařování – metody MIG, MAG, TIG, SAW, ESW. Přídavné materiály, ochranné plyny. Svařovací zařízení pro obloukové svařování.

Svařování III: Odporové svařování. Navařování, Pájení. Speciální metody svařování. Kontrola kvality svarových spojů. Příprava svařovacích postupů a kvalifikace personálu.

Zpracování plastů a kompozitů: Technologie zpracování práškových kovů. Technologie zpracování plastů a kompozitů. Polymerizace. Polykondenzace. Termoplasty a reaktoplasty. Kompozity. Výztuž. Vybrané technologie zpracování plastů a kompozitů

Povrchové úpravy I: Úvod do technologie povrchových úprav. Koroze a protikorozní ochrana. Předúpravy povrchu. Ochrana životního a pracovního prostředí ve vztahu k oboru.

Povrchové úpravy II: Rozdělení a základní principy technologií povrchových úprav. Technologie vytváření kovových a nekovových povlaků.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:
Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomT4:C1-310
Bednář B.
16:45–18:30
(lecture parallel1)
Dejvice
Učebna 310
roomT4:C1-310

16:45–18:30
(parallel nr.1)
Dejvice
Učebna 310
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-02-02
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet7159006.html