Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Communication and presentation skills

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
620Y1KP KZ 2 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Motivation, priorities and their fulfillment, current communication networks, work with various sources, formal requirements of emails and final theses, basic typology of personalities, teamwork, emotional intelligence, manipulation and way of working with it, coping with stressful situations, formal requirements of presentations, ways of communication during presentation, presentation skills, presentation skills in online environment.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

LOŠŤÁKOVÁ, Olga. Empatická a asertivní komunikace: Jak zvládat obtížné komunikační situace, 2020. ISBN 978-80-271-1597-6, MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: Špičkové rady, tipy a příklady - 2., aktualizované a doplněné vydání . Grada, 2010. ISBN 978-80-247-6846-5, MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi: 2., ISBN 978-80-247-8864-7

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6852706.html