Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Research Methodology

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PMFRM Z 2 1P English
Garant předmětu:
Václav Navrátil
Lecturer:
Václav Navrátil
Tutor:
Václav Navrátil
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

An overview of scientific methodology used in research with emphasis on proper Citation Ethics, employment of electronic sources, databases and citation indexes. Care will be given not only to the quality of the research itself, but also to its form. A tool for detection of plagiarism will be discussed with the students.

Requirements:

Forma ověření studijních výsledků: Oral.

Požadavky na studenta: Scientific Literature Review & Presentation.

Syllabus of lectures:

Lectures:

1st theme Bibliographical Citations Style.

2nd theme The Ethics of Citation.

3rd theme Electronic Information Sources.

4th theme Form and Content: Structure, Formatting, Flow & Typography.

5th theme Thesis a Plagiarism Detection Tool.

Syllabus of tutorials:

-

Study Objective:

An overview of scientific methodology used in research with emphasis on proper Citation Ethics, employment of electronic sources, databases and citation indexes.

Study materials:

•TUCKMAN, Bruce W. a Brian E. HARPER. Conducting educational research. 6th ed. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. ISBN 978-1-4422-0964-0.

•MISHRA, Shanti B. and Shanti ALOK. Handbook of Research Methodology, Educreation, 2017. ISBN 978-1-5457-0340-3.

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus: průvodce budoucích Ph.D. Praha: Professional Publishing, c2004. ISBN 80-86419-60-6.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomKL:K-332
Navrátil V.
12:00–13:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6802606.html