Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Freight Traffic

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
617NAPR Z 2 2P+0C+8B Czech
Garant předmětu:
Roman Štěrba
Lecturer:
Roman Štěrba
Tutor:
Roman Štěrba
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Freight traffic and transportation system, conditions of implementation, forwarding.

Requirements:

not defined

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To acquaint students with the conditions for realisation of various types of transport and forwarding activities.

Study materials:

NOVÁK, R. Nákladní doprava a zasílatelství. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-735-7086-6

NOVÁK, R. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-735-3

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6780606.html