Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fundamentals of Public Health Care and Legislation in Health Care

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBOVLZ KZ 2 2P Czech
Garant předmětu:
Jan Bříza
Lecturer:
Jan Bříza
Tutor:
Jan Bříza
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

Students will learn about health systems around the world as well as the history and development of organizational and reimbursement systems in health care. In relation to the organisational systems, they will also learn about the principles of health care financing, both preventive and curative, not only in the Czech Republic and the EU, but also in the world. Application of Act No. 258/2000 Coll. in relation to supervision. Supervision of the provisions of the Labour Code, particularly in the area of occupational health and safety prevention. The procedure and methods of decision-making of supervisory bodies in the event of breaches of generally applicable regulations, including internal management acts relating to health protection. Interpretation of labour law relations between the employee and the employer, rights and obligations. Legal responsibilities in the health sector.

Requirements:

1. Proof of knowledge by written test

2. The test consists of 20 questions with three possible answers (one correct answer)

Syllabus of lectures:

- Public health, importance, tasks, financing, resources, revenues, expenditures.

- Current organisational systems of health care. Development of international cooperation in the health sector. WHO.

- State health policy, ethical principles in health care, international conventions on biomedicine.

- Public health insurance in the Czech Republic, health care reporting.

- The importance of prevention in terms of national health policy, IHIS.

- Origin of law, legal norms, legal system in the Czech Republic.

- Introduction to civil, labour, administrative and criminal law.

- Rights and obligations of employees and employers.

- Legal system, hierarchy of legal regulations. Legislative process. International, European and national law. Convention on Biomedicine. European directives and regulations.

- Health legislation. Health Services Act. Public Health Protection Act. Atomic Act. Public Health Insurance Act. Product Safety Act

- Medical Devices Act and related regulations. Medical documentation. Electronic Healthcare Act

- Civil Code (contracts). Public Procurement Act.

- Metrology Act. Technical standardisation in the world, Europe and the Czech Republic. Technical standards relating to medical devices, medical devices in ophthalmology and optometry.

- Quality management systems. Good manufacturing, laboratory and clinical practice

- Act on non-medical health professions. Statutory regulations directly related to the practice of the profession of Optometrist

- Electronic documentation, its security, protection of patient data

- Metrology in the ophthalmology clinic, planning of medical device inspections, case studies

- Legislation related to the establishment and operation of opticians, employer-employee relationship

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To provide students with basic information about the legal environment of healthcare, understanding the difference between criminal, administrative and civil law.

Basic information about relationships with health insurance companies and reimbursement for care.

Study materials:

[1] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

[2] Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

[3] Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.

[4] Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

[5] Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

[6] Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.

[7] Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

[8] Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

[9] Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

[10] Vyhláška č. 116/2012 Sb. o předávání údajů do národních statistických systémů.

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomKL:K-2
Bříza J.
12:00–13:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Sál 2
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-05-31
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6473606.html