Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statistics for Biomedicine

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PMBSPB Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Aleš Tichopád
Lecturer:
Jakub Ráfl, Marian Rybář
Tutor:
Vít Hlaváč, Marek Piorecký, Jan Štrobl
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:

The course deals with the following topics - methods of statistical analysis intended primarily for medical research - clinical, biological, biochemical, biophysical and other studies, methods of descriptive and inductive statistics, statistical epidemiological methods, hypothesis testing, comparison of groups (parametric and non-parametric methods), ANOVA, correlation and simple regression analysis, multivariate regression models, multivariate linear models, logistic regression, discriminant analysis, survival analysis, etc, model calculations and interpretation of results.

Requirements:

Requirements for credit: Active participation in the exercises; excused absence from a maximum of 3 exercises.

Examination evaluation. Only students who have been awarded credit may take the examination. The assessment of the course is carried out according to the ECTS scale on the basis of the points obtained in the examination.

Syllabus of lectures:

Lecture outline:

1. Statistical procedures in medicine

2. Descriptive statistics I

3. Descriptive Statistics II 2.

4. Hypothesis testing - 2 groups

5. Analysis of variance for simple classification

6. Contingency tables

7. Correlation and simple regression

8. Multivariate regression analysis

9. Discriminant analysis

10. Logistic regression

11. ROC analysis and benefit-cost analysis

12. Survival analysis, principal component analysis and factor analysis

Syllabus of tutorials:

The basis of the exercise:

1. Calculations of basic parameters of descriptive statistics

2. 2. t-tests, Mann-Whitney U-test

3. ANOVA, Kruskal-Wallis ANOVA

4. Contingency tables

5. Correlation and regression analysis

6. ROC analysis and benefit-cost analysis

7. Multivariate regression analysis

8. Discriminant analysis

9. Logistic regression

10. Survival analysis

11.Principal Component Analysis and Factor Analysis

12.Interpretation of results

Study Objective:
Study materials:

Mandatory:

ZVÁROVÁ, Jana et al. Biomedicínská statistika I.: Základy statistiky pro biomedicínské obory. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2016. 220 s. ISBN 978-80-246-3416-6.

ZVÁRA, Karel: Biomedicínská statistika IV.: Základy statistiky v prostředí R. Praha: Karolinum, 2013. 260 s. Elektronická kniha EAN 9788024624471.

PROCHÁZKA, Bohumír: Biostatistika pro lékaře. 1. vydání. Praha: Karolinum. 2015, 346 s. ISBN 978-80-246- 2782-3.

Recomanded:

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 978-80-262-0200-4.

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Statistická analýza experimentálních dat. Vyd. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2004. 953 s. ISBN 80-200-1254-0.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomKL:B-720
Hlaváč V.
12:00–13:50
(lecture parallel1
parallel nr.2)

Kladno FBMI
Učebna
roomKL:B-435
Štrobl J.
Piorecký M.

12:00–13:50
(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Thu
roomKL:B-537
Ráfl J.
Rybář M.

12:00–13:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6239706.html