Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Principles of Clinical Branches I

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBZVLGO Z,ZK 3 2P+1C Czech
Vztahy:
In order to register for the course F7PBZVLGO, the student must have successfully completed the course F7PBZAF2 in a previous semester.
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Lecturer:
Leoš Navrátil
Tutor:
Petr Jelínek, Leoš Navrátil
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The student is acquainted with principles of problems of particular most important clinical branches, with most important features of diseases and possibilities of their treatment. Emphasize is put on diseases principally participating in the mortality in the Czech Republic or occurring most frequently.

Requirements:

credit:

achievement of at least 15 points in the written test

examination:

based on a test, achievement of at least 19 points of 30 attainable ones to the extent of the reference literature and themes presented at lectures.

caution: intervals between repeated examinations must not be shorter than 7 days.

Syllabus of lectures:

1st week - Clinical propaedeutic - anamnesis, examination

of the patient

2nd week - Clinical propaedeutic - examination of the

patient, auxiliary examinations

3rd week - Introduction to cardiology and angiology

4th week - Introduction to pneumology and nephrology

5th week - Introduction to haematology and blood

transfusions

6th week - Internal metabolism, principles of

gastroenterology

7th week - Basic neurological examinations

8th week - Vascular diseases

9th week - Vertebrogenic diseases

10th week - Surgical propaedeutic I

11th week - Surgical propaedeutic II

12th week - Principles of abdominal and thoracic surgery

and neurosurgery

13th week - Information on traumatology, orthopaedics and

urology

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

To master basic knowledge, concerning the philosophy of medicine in the field of diagnostics and treatment of internal diseases and diseases calling for invasive approaches.

Study materials:

Adámková V. : Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob - Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2003, ss. 42, ISBN 80-7040-607-0

Navrátil L.: Vnitřní lékařství Grada, Praha 2008, s.424, ISSN 978-80-247-2319-8

Adámková V. Hubáček JA, Kolský A., Velemínský M ml.. Arteriální hypertenze mladých osob, těhotných a dětí VEGA Praha, 2005, 1.vydání, s. 68 ISBN 80-903186-9-X

Šejvl,J. et al: Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů drog-. Učební texty UK Praha, nakl. Karolinum Praha, 2007

K.Kuchyňka : Oční lékařství, Praha, Grada 2007, s.29-34, s.62-94, s.727-747, ISNN 978-80-247-1163-8

Ferko A., Vobořil Z., Šmejkal K., Bedrna J: Chirurgie v kostce - vybrané kapitoly. Praha, Grada 2008, odd. 1,2,10,18,21,29,31,35,38, ISSN 80-247-0230-4

Zadák, Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

Špinar, J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

Classen D. a kol.: Diferenciální diagnostika ve schématech. Grada, Praha, 2003

Adámková V., Velemínský M.ml. Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka , VEGA Praha, 2004, 1. vydání, s. 40, ISBN 80-903186-4-9

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomKL:K-234
Jelínek P.
08:00–09:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.5)

Kladno FBMI
Učebna
roomKL:K-234
Jelínek P.
12:00–13:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Učebna
roomKL:K-234
Jelínek P.
10:00–11:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.2)

Kladno FBMI
Učebna
roomKL:K-234
Jelínek P.
12:00–13:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.3)

Kladno FBMI
Učebna
roomKL:K-234
Jelínek P.
10:00–11:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.4)

Kladno FBMI
Učebna
Wed
Thu
roomKL:K-2
Navrátil L.
10:00–11:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Sál 2
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-12
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6196606.html