Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Scripting Languages

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBBSJ KZ 2 2C Czech
Garant předmětu:
Pavla Suchánková
Lecturer:
Tutor:
Pavla Suchánková
Supervisor:
Department of Biomedical Informatics
Synopsis:

The aim of the course is to understand the topic of scripting languages and their applications, to understand their advantages and disadvantages and their complementarity to system languages. The course focuses on scripting languages in the Unix operating system and Python scripting languages.

Requirements:

The student's knowledge is tested by continuous evaluation of short tests and the final test, from which up to 100 points can be obtained. The mark is determined according to the number of points obtained and the ECTS scale.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:

1. Scripting languages, advantages and disadvantages, overview of languages

2. Unix shell - scripting, editors

3. Unix shell - scripting

4. Unix shell - basic programs, task and process control

5. Unix shell - basic features, variables, parameter processing

6. Unix shell - conditions, cycles

7. Text operations, regular expressions, SED

8. Python - introduction, conventions, data types,

9. Python - conditions, functions, variables, arrays, cycles

10. Python - containers, iterators, generators, functional and object-oriented programming

11. Python - graphic output, reading and writing to files, drawing graphs

12. Python - libraries for NumPy data processing

13. Python - SciPy and SymPy libraries

14. Credit test

Study Objective:
Study materials:

[1] SOBELL, Mark G. Mistrovství v Linuxu: příkazový řádek, shell, programování. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1726-2.

[2] NEWHAM, Cameron a Bill ROSENBLATT. Learning the bash Shell: UNIX Shell Programming. 3rd ed. Beijing: O'Reilly, 2005. ISBN 978-0-596-00965-6.

[3] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

[4] LUTZ, Mark. Learning Python. Fifth edition. Beijing: O'Reilly, 2013. ISBN 978-1-449-35573-9.

[1] HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python., 2. opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0.

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
roomAL:101
Suchánková P.
14:00–17:50
ODD WEEK

(parallel nr.1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-05-31
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6182206.html