Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Physiothrapy I. - Examination Procedures

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBFVPF Z,ZK 3 1P+4C Czech
Vztahy:
In order to register for the course F7PBFMTPK, the student must have successfully completed the course F7PBFVPF.
Garant předmětu:
Miroslav Tichý
Lecturer:
Miroslav Tichý
Tutor:
Kateřina Jinochová, Martina Lopotová, Anna Macoszek, Milada Luisa Šedivcová, Vojtěch Špet, Miroslav Tichý
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN 80-7013-516-6.

JANDA, V. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0722-5.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2020. ISBN 978-80-7492-500-9.

OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0625-X.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I.: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, ISBN 80-7204- 312-9.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997, ISBN 80-7169-256-5.

Výukový film: Fyzioterapie - vyšetřovací metody, FBMI, ČVUT, Autor: Simona Hájková, Irena Novotná, MIchaela Prokešová, dostupné na www.youtube.com.

kol. autorů, Učební pomůcka, Vyšetřovací metody hybného systému, Určeno pro vnitřní potřebu SZŠ vyučující obory rehabilitační pracovník a fyzioterapeut a rehabilitační oddělení zdravotnických zařízení (dostupné na www.ulozto.cz)

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomKL:K-208
Jinochová K.
08:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
roomKL:K-310
Šedivcová M.
12:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.3)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
roomKL:K-310
Šedivcová M.
16:00–19:50
(lecture parallel1
parallel nr.6)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
roomKL:K-208
Jinochová K.
12:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.4)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Tue
Wed
roomKL:K-208
Lopotová M.
12:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.2)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Thu
roomKL:K-1
Tichý M.
16:00–17:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Sál 1
Fri
roomKL:K-310
Macoszek A.
08:00–11:50
(lecture parallel1
parallel nr.5)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
roomKL:K-208
Špet V.
12:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.7)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6079606.html